Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KONKURSY « Powrót


DOKUMENTY PROGRAMOWE


Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.


Załączniki:

 Rozporządzenie MRiRW z dn.13.01.2017 w sprawie warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców
 Załącznik nr.4 do Wytycznych nr 6/4/2017
 Załącznik nr.3 do Wytycznych nr 6/4/2017
 Załącznik nr.2 do Wytycznych nr 6/4/2017
 Załącznik nr.1 do Wytycznych nr 6/4/2017
 Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
 zmiana rozp. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
 PROW na lata 2014-2020 z dnia 18.04.2017r.
 zmiana-ustawy-o-wspieraniu-rozwoju.pdf
 ustawa RLKS_od 18 stycznia 2017.pdf
 ustawa PROW_od 18 stycznia 2017.pdf
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2
 wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środków transportu - w ramach poddziałania19.2
 wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środków transportu - w ramach poddziałania19.2
 pytania i odpowiedzi Instytuacji Zarządzającej w zakresie poddziałania 19.2
 nowelizacja rozp. dot. wdrażania LSR z 25.08.2016
 strategia komunikacji PROW
 ustawa o RLKS
 rozp. wdrażanie LSR
 broszura informacyjna PROW 2014-2020
 PROW 2014-2020
 ustawa o PROW 2014-2020
 ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
 ustawa- polityka spójności
 rozp. UE 808/2014
 rozp. UE 1305/2013
 rozp. UE 1303/2013

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1357625
Dzisiaj: 82
W tym tygodniu: 1232
W miesiącu: 7977