Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

O NAS « Powrót


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” powstało z inicjatywy przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, którzy na przełomie 2007/2008 r. zorganizowali pierwsze spotkania informacyjne dla przedstawicieli społeczności lokalnych, poświęcone utworzeniu partnerstwa na obszarze gmin wiejskich powiatu cieszyńskiego. Na spotkaniach tych prezentowano liczne przykłady inicjatyw partnerskich, podejmowanych zarówno w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER+ oraz Programu Pilotażowego LEADER+, jak i w ramach innych programów partnerskich polskich i zagranicznych, takich jak: EQUAL, regionalnych programach odnowy wsi czy Grupach Partnerskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Po rozważeniu alternatywnych wariantów potencjalnego kształtu LGD na kilku wewnętrznych spotkaniach w styczniu 2008 poprzez podpisanie listu intencyjnego ostatecznie zdecydowano o podjęciu próby utworzenia partnerstwa na obszarze 8 gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice. W skład LGD nie weszły 4 gminy powiatu: Istebna, Ustroń, Wisła oraz Cieszyn.

W kolejnych miesiącach członkowie partnerstwa – w coraz większej liczbie - spotykali się przy okazji dalszych prac nad strategią i przygotowywaniu pozostałej dokumentacji, niezbędnej do ubiegania się o udział w programie LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Był to okres organizacji siedziby Biura LGD oraz podejmowania wielu trudnych decyzji co do zakresu i ostatecznych kierunków rozwoju partnerstwa w ramach PROW 2007-2013.

W nowym okresie programowania środków pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 pojawiła się możliwość, aby Miasto Ustroń, Wisła a, dzięki spójności terytorialnej także gmina Istebna stało się członkiem Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” ponieważ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniło definicję obszaru wiejskiego z 5 tyś do 20 tyś. mieszkańców. Dodatkowo w związku ze współpracą Miasta Szczyrk z gminą Brenna, Istebna, oraz Miastem Ustroń, Wisła, w ramach Beskidzkiej 5, Miasto Szczyrk również zostało przyjęte w skład „Cieszyńskiej Krainy”.

W dniu 3 czerwca 2008 r. w Zebrzydowicach odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, w którym wzięło udział 41 osób fizycznych i prawnych, reprezentujących partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych działających na terenie 8 partnerskich gmin. Wyłoniono pierwsze Władze Stowarzyszenia (Zarząd i Komisję Rewizyjną) i wszczęto procedurę rejestracyjną, która zakończyła się w dniu 22 lipca 2008 r. wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast pierwszy skład Rady został wyłoniony 16 października 2008 r.


Struktura organów Stowarzyszenia:

  • Walne Zebranie Członków
  • Komisja Rewizyjna
  • Rada
  • Zarząd

Proces budowania partnerstwa 2014-2023

Wieloletnia działalność LGD „Cieszyńska Kraina” to ciągły proces budowania partnerstwa, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mieszkańcy, podmioty, instytucje społeczne oraz gospodarcze mogą działać na rzecz rozwoju „Cieszyńskiej Krainy”. W celu zwiększenia potencjału LGD oraz zwiększenia możliwości sięgania po środki zewnętrzne przez mieszkańców śląska cieszyńskiego LGD „Cieszyńska Kraina” w 2014roku przyjęła w poczet członków Gminę Istebna oraz Miasto Szczyrk, Ustroń i Wisła.


Reprezentatywność poszczególnych sektorów w składzie LGD

L.p. Sektor Liczba członków LGD % składu LGD
1. Sektor publiczny 12 16,90
2. Sektor społeczny 18 25,35
3. Sektor gospodarczy 20 28,17
4. Sektor - mieszkańcy 21 29,58
ŁĄCZNIE 71 100

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani aktywną realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1351019
Dzisiaj: 91
W tym tygodniu: 1552
W miesiącu: 5149