Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Umowa ramowa podpisana !!!

2016-05-11 09:59

W dniu wczorajszym w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbylo się uroczyste podpisanie umów ramowych na realizacjięlokalnych strategii Rozwoju kierowanych przez społecznośc na lata 2016-2023.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano środki czternastu LGD w ramach EFRROW oraz dwóm LGR w ramach EFMR. Suma środków przekazanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) to 40 929 190,56 euro zaś w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – 5 000 000 euro

W drugiej połowie br. zostaną ogłoszone przez LGD konkursy na projekty. W poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 w województwie śląskim w ramach EFRROW zorganizowano m.in. 368 imprez sportowych i kulturalnych, wyremontowano lub wyposażono 180 świetlic, powstało 137 publikacji i stron internetowych, 316 obiektów małej infrastruktury turystycznej i wykonano 63 projekty zagospodarowania przestrzeni publicznej.

więcej szczegółów z uroczystości http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8280
« powrót

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1357643
Dzisiaj: 100
W tym tygodniu: 1232
W miesiącu: 7992