Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Spotkanie LGD z Wiceministrem

2017-06-09 13:21

W dniu wczorajszym LGD z województwa śląskiego spotkały się z Panem Ministrem Ryszardem Zarudzkim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nadzorującym wdrażanie podejścia LEADER/RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie było częścią szerszej dyskusji poświęconej kierunkom rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom istoty opracowania 'Paktu dla obszarów wiejskich", a także najważniejszych założeń w tym zródeł finansowania działań i projektów strategicznych ukierunkowanych na wsparcie obszarów wiejskich wynikających zarówno z Paktu, jak i Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju'

Dyskuja z przedstawicielami LGD dotyczyła zaś wdrażania podejścia LEADER/RLKS.
« powrót

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1268143
Dzisiaj: 73
W tym tygodniu: 500
W miesiącu: 2813