Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów PROW na lata 2014-2020.

2017-08-30 15:06

Podczas spotkań zostaną omówione niżej wymienione tematy:

1. Zasady rozliczania operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” oraz operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

3. Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

- 28 września 2017 r. – Katowice (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa).

- 17 października 2017 r. – Częstochowa (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, ul. Ks. Kard S. Wyszyńskiego 70/126, sala konferencyjna),

- 18 października 2017 r. – Bielsko-Biała (Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Oddział w Bielsku-Białej, ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza 24 , sala na IV piętrze),

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: pgorzalka@slaskie.pl podając imię i nazwisko uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail oraz wybrane miejsce i termin spotkania. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 22 września 2017 roku. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie termin zgłoszenia.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod nr telefonu (32) 77 40 549 lub (32) 77 40 545.

 
W załączniku zamieszczamy program spotkań.

 Załączniki:

 Program spotka DD.pdf

« powrót

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1351004
Dzisiaj: 77
W tym tygodniu: 1539
W miesiącu: 5136