Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ZEBRANIA RADY « Powrót


Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-12-04 13:21

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonego protestu  zgodnie z  lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-11-09 08:01

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące oceny wniosków pod wzgledem formalnym, zgodności z PROW na lata 2014-2020, zgodności z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru złożonych w naborze dla zakresów: : Infrastruktura niekomercyjna – Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości-Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze  turystyki/okołoturystyki - przez podejmowanie działalności gospodarczej; Promocja obszaru - Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru; Promocja obszaru -  Organizacja imprez kulturalnych, także  o charakterze ponadregionalnym; Promocja obszaru - Organizacja imprez kulturalnych, w tym także  niezwiązanych z lokalną kulturą i tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych; Wzmocnienie kapitału - Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i OZE; Wzmocnienie kapitału - Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez podnoszenie kompetencji odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.więcej »

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-09-11 08:18

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny wniosków w ramach złożonych protestów  zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 18 września 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-07-24 10:56

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonych protestów  zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r., o godz. 9.00 w biurze LGD.

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina"

2017-07-06 09:19

Najbliższe zebranie Rady LGD "Cieszyńska Kraina" dotyczące przeprowadzenia autokontroli w ramach złożonych protestów  zgodnie z PROW na lata 2014-2020 oraz lokalnymi kryteriami wyboru, odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r., o godz. 8.00 w biurze LGD.

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1149779
Dzisiaj: 161
W tym tygodniu: 1068
W miesiącu: 4009