Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu Ogłoszeń ARiMR

2017-03-02 09:52

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal będzie dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.plwięcej »

Zapraszamy do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru

2017-02-13 11:35

W związku z wnioskiem Rady LGD dotyczącym propozycji zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym. Powyższe zmiany znajdują uzasadnienie m.in. w konieczności rozdzielenia dotychczas stosowanego jednego zestawu kryteriów na kilka odrębnych – zgodnie z zakresami/typami wsparcia oraz z analizą przeprowadzonych naborów w 2016r.

Prosimy o zapoznanie się z propozycją zmian i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową biuro@cieszynskakraina.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 28 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).więcej »

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023

2017-02-13 11:32

Na podstawie doświadczeń wynikających z przeprowadzonych naborów wniosków w 2016 roku oraz informacji pozyskanych od wnioskodawców w drodze świadczonego doradztwa.  Zarząd LGD „Cieszyńska Kraina” proponuje wprowadzenie zmian/aktualizacji LSR, które wskazano w poniższym załączniku. Powyższe zmiany znajdują uzasadnienie m.in. w konieczności rozdzielenia niektórych wskaźników i kwot w planie działania, poprawie błędów pisarskich i oczywistych omyłek oraz dostosowaniu do obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.

Prosimy o zapoznanie się z propozycją zmian i przesyłanie uwag za pomocą załączonego formularza zmian osobiście, drogą mailową biuro@cieszynskakraina.pl lub pocztą na adres biura Stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów do dnia 28 lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do biura LGD).więcej »

Portal Ogłoszeń ARiMR dla wyboru ofert w trybie konkurencyjnym

2017-01-30 08:06

W celu zapewnienia wnioskodawcom/beneficjentom PROW 2014 - 2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR przygotowuje specjalny portal, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.więcej »

APLIKACJA MOBILNA "CIESZYŃSKA KRAINA na tropie"

2017-01-17 11:36

Już jest dostępna aktualizacja mobilnego przewodnika na smartphony  "CIESZYŃSKA KRAINA na tropie". Dzięki niemu zwiedzanie terenów cieszyńskiej krainy stanie się jeszcze bardziej ciekawe i przyjemne.więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1343932
Dzisiaj: 121
W tym tygodniu: 528
W miesiącu: 3483