Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


INFORMACJE POMOCNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

2017-05-15 14:48

Poniżej przedstawiamy informacje pomocne przy skadaniu wniosku o przyznanie pomocy.więcej »

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

2017-05-08 12:53

Poniżej przedstawiamy Państwu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010 nr 53, poz. 311)wraz z załącznikiem.więcej »

Zapraszamy do skorzystania z nowej aplikacji mobilnej WISŁA AR

2017-04-26 11:43

Urząd Miasta w Wiśle zaprasza do skorzystania z mobilnej aplikacji WISŁA AR , który prezentuje zasoby kartograficzne miasta w nowej odsłonie.więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 8 MAJ - 22 MAJ 2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach niezwiązanych z turystyką – rozwijanie działalności gospodarczej

2017-04-24 14:56

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach nie­związanych z turystyką – rozwijanie działalności gospodarczej. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.

 


więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 8 MAJ - 22 MAJ 2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki – przez rozwijanie działalności gospodarczej

2017-04-24 14:36

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim – Rozwój przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki/około turystyki – przez rozwijanie działalności gospodarczej. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1357636
Dzisiaj: 93
W tym tygodniu: 1230
W miesiącu: 7985