Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Nowe wytyczne!!!

2016-10-05 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi wytycznymi w zakresie środków transportu i instrukcji do biznesplanu.więcej »

Spotkania informacyjne dla beneficjentów

2016-10-03 13:20

We wrześniu w dwunastu gminach członkowskich LGD "Cieszyńska Kraina" zorganizowała cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Podczas spotkań poruszane były zagadnienia dot. możliwości pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz wypełniania dokumentacji konkursowej.
W szkoleniach udział wzięło 222 osób.

Mamy nadzieję, że liczba osób zainteresowanych spotkaniami przełoży się na liczbę prawidłowo złożonych projektów, co przyczyni się do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Lokalnej Grupy Działania "Cieszyńska Kraina".

Przypominamy, że nabór wniosków o przyznanie pomocy odbędzie się w terminie 17 października - 10 listopada 2016 r.więcej »

Wkład do projektu - praca własna

2016-10-03 11:55

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się na 22,52 zł/1h.

Sposób obliczenia stawki:

iloraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym, tj. 2014 wynosi 3 783,46 zł / 168 (średnia ilość godzin pracy w ciągu miesiąca) = 22,52 zł.więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 17 PAŹDZIERNIK - 10 LISTOPAD 2016 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

2016-09-30 11:24

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.
 


więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 17 PAŹDZIERNIK - 10 LISTOPAD 2016 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim

2016-09-30 11:23

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim.
Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.


więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1339450
Dzisiaj: 237
W tym tygodniu: 2174
W miesiącu: 4428