Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


UWAGA - MAŁE PROJEKTY- ANKIETA MONITORUJĄCA PROW 2007-2013

2017-01-05 10:16

Przypominamy, że zgodnie z §5 ust.3 umowy przyznania pomocy Beneficjent ma obowiązek złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego:


1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);

2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).



więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 9 STYCZEŃ-24 STYCZEŃ 2017 Wzmocnienie kapitału społecznego

2016-12-23 15:02

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o
   przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
   kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji
   odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego.

   Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.


więcej »

NABÓR WNIOSKÓW 9 STYCZEŃ - 24 STYCZEŃ 2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

2016-12-23 15:00

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się dalszej części.
 


więcej »

Prośba o wypełnienie ankiety

2016-12-22 12:13

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą do wszystkich osób które skorzystały z naszego doradztwa w trakcie trwajacych nabórów wniosków od 17.10 do 10.11.2016 o wypełnienie ankiety monitorująco-ewaluacyjna proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność obszaru LGD "Cieszyńska Kraina" na lata 2016-2023. Ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej - w prawnym górnym rogu z napisem WYPEŁNIJ ANKIETĘ lub pod linkiem http://www.ankietaplus.pl/s/34531KHL

 





WESOŁYCH ŚWIĄT

2016-12-22 10:48

RAZ DO ROKU, POŚRÓD ŚNIEGU KAŻDY SIĘ ZATRZYMA W BIEGU, BY PRZY ŚWIETLE ŚWIEC ŚWIĄTECZNYCH USIĄŚĆ W GRONIE SWYM SERDECZNYM. PORA SKŁADAĆ WIĘC ŻYCZENIA W NOC BOŻEGO NARODZENIA, BOWIEM SZCZĘŚCIE ORAZ ZDROWIE NAJWAŻNIEJSZE - KAŻDY POWIE...

 



więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1339446
Dzisiaj: 233
W tym tygodniu: 2170
W miesiącu: 4424