Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Andrzejkowy Turniej Szachowy

2016-11-21 09:19

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 w Skoczowie zaprasza na Andrzejkowy Turniej Szachowy organizowany 30.11.2016 r. o godzinie 16.00.więcej »

Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego

2016-11-14 08:34

W dniach 8-9 listopada br. odbyło się XII Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego. Tym razem tematem przewodnim spotkania było „WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – AKTYWIZACJA OBYWATELSKA – ROZWÓJ WSI”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Jednostką Regionalną KSOW w województwie śląskim, która współfinansowała koszty organizacji spotkania. Jedną z prezentacji była prezentacja pt. "Doświadczenie LGD Cieszyńska Kraina w realizacji działań podejścia LEADER", którą przedstawiła pani Dominika Tyrna - Dyrektor biura LGD "Cieszyńska Kraina".więcej »

Ważne informacje dla WNIOSKODAWCÓW

2016-11-02 12:25

Informujemy, że w dniach 9-10 listopada 2016r. (środa-czwartek) nie przyjmujemy na doradztwo/konsultacje w biurze LGD "Cieszyńska Kraina" ze względu na koniec naborów wniosków. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.

 

Wnioski w wersjach edytowalnych są dostępne tutaj.

 

Aby usprawnić przyjmowanie wniosków przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
 
1. Przed wypisaniem wniosku o przyznaniu pomocy prosimy, aby każdy Beneficjent przeszedł m.in. kartę wg lokalnych kryteriów, która dostępna jest tutaj.
 
2. Wniosek należy złożyć w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki. Jeden egzemplarz to oryginał, a drugi egzemplarz to kopia - oba egzemplarze Wnioskodawca zostawia w LGD. Można także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD wnioskodawca zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

3. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach";
 
4. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.

5. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.
Załącznik do wniosku - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2016-10-27 11:23

Informujemy, że załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (zał. nr 10 - podejmowanie działalności gospodarczej, zał. nr 9 - dla pozostałych wnioskodawców) jest dostępny.więcej »

Wyjaśnienia w ramach poddziałnia 19.2

2016-10-07 10:32

Zachęcamy beneficjentów do zapoznania się nowymi wytycznymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które dostępne są tutaj.więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1339448
Dzisiaj: 235
W tym tygodniu: 2172
W miesiącu: 4426