Wypełnij ankietę

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
Instytucja Zarządzająca- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

AKTUALNOŚCI « Powrót


Nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w nowej spółdzielni socjalnej

2017-06-12 12:27

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w nowej spółdzielni socjalnej odbędzie się w terminie: 20.06.2017 roku - 03.07.2017 roku.

UWAGA!!!  Nabór dotyczy wyłącznie stworzenia miejsc pracy dla 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowo tworzonej spółdzielni socjalnej, której działalność będzie wpisywała się w Strategię Rozwoju LGD/LGR subregionu południowego (tj. min. miała siedzibę na terenie działania Lokalnej Grupy Działania (LGD)* lub Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR)* subregionu południowego woj. Śląskiego i zatrudni pracowników (miejsca pracy utworzone dzięki dotacji OWES) zamieszkujących na terenie działania LGD lub LGR subregionu południowego woj. Śląskiego).więcej »

Spotkanie LGD z Wiceministrem

2017-06-09 13:21

W dniu wczorajszym LGD z województwa śląskiego spotkały się z Panem Ministrem Ryszardem Zarudzkim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nadzorującym wdrażanie podejścia LEADER/RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie było częścią szerszej dyskusji poświęconej kierunkom rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich.więcej »

Targi Turystyki Weekendowej ATRAKCJE REGIONÓW , Chorzów 2-4 czerwiec 2017 r.

2017-06-06 09:12

W miniony weekend Lokalna Grupa Działania "Cieszyńska Kraina" brała udział w Targach Turystyki Weekendowej ATRAKCJE REGIONÓW.więcej »

Targi Turystyki Weekendowej ATRAKCJE REGIONÓW , Chorzów 2-4 czerwiec 2017 r.

2017-05-30 10:16

Zapraszamy Państwa do udziału w Targach Turystyki Weekendowej ATRAKCJE REGIONÓW, które odbęda się w dniach 2-4 czerwca 2017 r. w Chorzowie. Więcej szczegółów na: www.atrakcje-regionów.plwięcej »

UWAGA ! Ważna informacja dla Wnioskodawców !

2017-05-19 11:47

UWAGA ! Ważna informacja dla Wnioskodawców !

Szanowni Państwo, z uwagi na to, że 22 maja 2017 mija termin składania wniosków dla przedsiębiorców W TYM DNIU NIE PROWADZIMY KONSULTACJI / DORADZTWA W BIURZE LGD ORAZ TELEFONICZNEGO.  Informacje telefoniczne (nie związane z naborem) będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.więcej »

Mapa projektów LEADER
PROW 2014-2020

mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie Ustroń Wisła Istebna Szczyrk


Mapa projektów LEADER
PROW 2007-2013

old_mapka_pointer Cieszyńska Kraina Brenna Goleszów Dębowiec Skoczów Hażlach Zebrzydowice Strumień Chybie

Statystyka

Wszystkich odwiedzin: 1357616
Dzisiaj: 92
W tym tygodniu: 1230
W miesiącu: 7969